Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Anunturi publice – Comuna Coarnele Caprei

Anunturi publice

Primăria comunei Coarnele Caprei elaborează Strategia de Dezvoltare Locală pentru orizontul de timp 2021-2027, iar în această etapă lansează prezentul chestionar, în baza căruia va identifica potențialul și proiectele prioritare de dezvoltare pentru comunitate în perioada 2021-2027

Chestionar SDL